IGIHE CY'ADIVENTI

IMBONERAHAMWE Y’AMASOMO MURI ADVENTI

                                   (KU BYUMWERU)

 

 

Icyumweru I

Umwaka A

Umwaka B

Umwaka C

Iz 2,1-5

Rom 13,11-14

Mt 24,37-44

Iz 63,16-64,7

1Kor 1,3-9

Mk 13,33-37

Yer 33,14-16

1Tes 3,12-4,2

Lk 22,25-36

Icyumweru II

Iz 11,1-10

Rom 15,4-9

Mt 3,1-12

Iz 40,1-11

2Pet 3,8-14

Mk 1,1-8

Bar 5,1-9

Filem 1,4-11

Lk 3,10-18

Icyumweru III

Iz 35,1-10

Yak 5,7-10

Mt 11,2-11

Iz 61,1-11

1Tes 5,16-24

Yh 1,6-28

Sof 3,14-18

Filem 4,4-7

Lk 3,10-18

Icyumweru IV

Iz 7,10-14

Rom 1,1-7

Mt 1,18-24

2 Sam 7,1-16

Rom 16,25-27

Lk 1,26-38

Mik 5,1-4

Heb 10, 5-10

Lk 1,39-45

ICYUMWERU CYA MBERE

ICYUMWERU CYA KABIRI

ICYUMWERU CYA GATATU

ICYUMWERU CYA KANE


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »